Wie geeft er leiding en verantwoording

Het bestuur van stichting Uitzicht draagt zorg voor het in goede orde kunnen houden van de samenkomsten van de gemeente, het beheren van de gelden en het afleggen van verantwoording aan de gemeente.
Daarnaast kent de gemeente een vaste voorganger, die parttime aan de stichting verbonden is.

Het bestuur van de stichting draagt primair zorg voor de praktische uitvoering van haar taken, daarin bijgestaan door vrijwilligers in de gemeente.

Onze voorganger richt zich primair op de invulling van de geestelijke aspecten en het pastoraat binnen de gemeente.
Wij gaan uit van de overtuiging dat de gemeente zelf zorg draagt voor een actieve bijdrage aan de onderlinge pastorale zorg.

Ten aanzien van de Bijbelstudies en Woordverkondiging ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente zelf om alle dingen met betrekking tot leer en praktijk te toetsen aan Gods Woord, los van menselijke tradities of leringen. Onderlinge vragen trachten we gezamenlijk vanuit de Bijbel beantwoord te krijgen.
Zowel bestuur als voorganger leggen verantwoording af aan de gemeente.

         anbi nr. 819244211